Úvodní stránka


"Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákouobchodu
neboť není umění zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti je. Reklama je alfou i omegou obchodu.
Ona byla po všechny časy a bude, pokud lidstvo nezahyne."

Zdenko Šindler: Moderní reklama 1906


SBP-Zaviko International, s.r.o.

tel: 235 520 003