Spolupracujeme

Podporujeme Sport bez předsudků

 V rámci našich projektů rozvíjíme na území České republiky v průběhu kalendářního a školního roku několik sportovně zaměřených programů, které se specializují na určitou věkovou skupinu dětí a mládeže. Současně pracujeme se zákonými zástupci dětí, ale i příslušníky starší generace a seniory. Naše činnost je dlouhodobá a pravidelná.
Hlavními účastníky všech našich programů jsou děti a mládež. Většina našich lektorů se rekrutuje z řad námi ovlivněných dětí z minulých ročníků. www.sportbezpredsudku.cz

Co je naší hlavní vizí?

Chtěli bychom, aby v České republice pravidelně sportovalo co nejvíce dětí, ale i dospělých.

Chceme, abychom si v rámci společnosti uvědomili, že primárně nejsou důležité krátkodobé úspěchy v podobě medailí z turnajů dětí a mládeže, ale že pro naši společnost a vlastně pro všechny bude přínosnější, když se budeme ve sportovních klubech, ale i jinde snažit vychovat slušného a zdravě sebevědomého sportovce tedy vyváženou lidskou osobnost.

Sportovní úspěchy při správném vedení přijdou později a to i v rámci tzv. výkonnostního či vrcholového sportu.

Vzorem nám mohou být země, které se před lety vydali touto obtížnější a náročnější cestou – Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Belgie, Nizozemí, Švédsko a jiné…

"Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákou obchodu
neboť není umění zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti je. Reklama je alfou i omegou obchodu.
Ona byla po všechny časy a bude, pokud lidstvo nezahyne."

Zdenko Šindler: Moderní reklama 1906